Uzdatnianie wody polega na montażu urządzeń i systemów filtrujących i uzdatniających wodę.