Montaż pomp ciepła polega na montażu kolektorów ziemnych poziomych lub pionowych, montażu studzienki rozdzielczej i wprowadzeniu rur do kotłowni. W tym montaż pompy ciepła i zbiornika CWU z osprzętem i podłączeniem instalacji wodnej i cieplnej (C.O.) w budynku oraz wykonanie automatyki i uruchomienie.