Montaż i modernizacja instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnych polega na rozprowadzeniu kanałów wentylacyjnych i kratek nawiewno-wywiewnych wewnątrz pomieszczeń oraz montaż centrali wentylacyjno-klimatyzacyjnych.