Montaż i modernizacja instalacji centralnego ogrzewania polega na rozprowadzenia rur do C.O., rozdzielaczy według projektu wewnątrz budynku (tj. rury: do grzejników, do ogrzewania podłogowego, ogrzewania ściennego, kurtyn powietrznych).

  Kotłownia gazowa obejmuje montaż pieca gazowego (zbiornika CWU opcja), w tym podpięcie pieca do instalacji C.O. i instalacji gazowej, montaż komina kwasowego oraz montaż urządzeń takich jak uzdatniacze wody (odżelaziacz, odmanganiacz), zmiękczacze wody, filtry mechaniczne i chemiczne, wodomierze, pod wodomierze, itd. Wykonanie automatyki i uruchomienie.

  Kotłownia olejowa obejmuje montaż: kotła olejowego, zbiornika CWU, pompy cyrkulacyjnej CWU, komina kwasowego, zbiorników paliwowych z osprzętem, instalacji paliwowej do napełniania zbiorników i kotła, drogi odpowietrzającej zbiorniki paliwowe oraz montaż urządzeń takich jak uzdatniacze wody (odżelaziacz, odmanganiacz), zmiękczacze wody, filtry mechaniczne i chemiczne, wodomierze, pod wodomierze, itd. Wykonanie automatyki i uruchomienie.

  Kotłownia węglowa obejmuje montaż pieca na paliwo stałe, zbiornika CWU, pompy cyrkulacyjnej CWU oraz montaż urządzeń takich jak uzdatniacze wody (odżelaziacz, odmanganiacz), zmiękczacze wody, filtry mechaniczne i chemiczne, wodomierze, pod wodomierze, itd. Wykonanie automatyki i uruchomienie.

  Kotłownia na eko-groszek obejmuje montaż kotła na paliwo stałe, zbiornika CWU, pompy cyrkulacyjnej CWU, dodatkowych pomp C.O. i zaworów trój-drogowych 3D i cztero-drogowych 4D oraz montaż urządzeń takich jak uzdatniacze wody (odżelaziacz, odmanganiacz), zmiękczacze wody, filtry mechaniczne i chemiczne, wodomierze, pod wodomierze, itd. Wykonanie automatyki i uruchomienie.

  Kotłownia na pellet obejmuje montaż kotła na paliwo stałe, zbiornika CWU, pompy cyrkulacyjnej CWU, dodatkowych pomp C.O. i zaworów trój-drogowych 3D i cztero-drogowych 4D oraz montaż urządzeń takich jak uzdatniacze wody (odżelaziacz, odmanganiacz), zmiękczacze wody, filtry mechaniczne i chemiczne, wodomierze, pod wodomierze, itd. Wykonanie automatyki i uruchomienie.